Certificeringen

Verbruggen Paddestoelen B.V. voldoet aan de volgende certificeringen:

Deze certificaten kunt u bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar het volgende email-adres:  administratie@verbruggen-paddestoelen.nl

Global GAP:

Global Good Agricultural Practice (Global Gap) is een internationale erkende norm voor land- en tuinbouwbedrijven. In de GLOBAL G.A.P. norm zijn eisen opgenomen voor voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van landbouw en de toeleveringsketen. Meer informatie betreffende deze certificering vind u op de website:  www.globalgap.org

Skal:

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt deze regels. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. In opdracht van het Ministerie van LNV wordt op de gehele biologische keten toezicht gehouden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SKAL: www.skal.nl

On the way to PlanetProof:

Stichting Milieukeur (SMK) introduceert de nieuwe keurmerknaam ‘On the way to PlanetProof‘, een keurmerk voor duurzamer geteelde groenten, fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Met de teelt volgens de eisen van PlanetProof spannen boeren en tuinders zich extra in voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur op het landbouwbedrijf. Het doel is een teeltwijze in balans met de omgeving. We streven ernaar de aarde zo min mogelijk te belasten. Wij zijn ‘On the way to PlanetProof‘! Het nieuwe keurmerk is alleen toepasbaar voor de keurmerkhouders Milieukeur plantaardige producten.

‘On the way to PlanetProof’ is een andere en internationale naam voor Milieukeur; de duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur.

Fair Produce:

Ieder bedrijf dat het keurmerk Fair Produce mag uitdragen werkt mee aan een eerlijke behandeling van zijn werknemers. Er worden hogere eisen gesteld aan een werkgever dan de Nederlandse wet- en regelgeving heeft bepaald. Deze bevatten onder andere de regels omtrent het salaris, de huisvesting en de pauze- en werktijden. Meer informatie kunt u vinden op: www.fairproduce.nl